MAKOTOとKDDIが東北全域の起業家発掘・育成プログラムを開始 – PR TIMES

MAKOTOとKDDIが東北全域の起業家発掘・育成プログラムを開始  PR TIMES