SCSK、秋田県と石川県に開発拠点 – ニアショア開発体制を1000名規模に – マイナビニュース

SCSK、秋田県と石川県に開発拠点 - ニアショア開発体制を1000名規模に  マイナビニュース

SCSKは9月18日、ニアショア開発体制を拡充するため、2020年4月に秋田県、石川県に開発拠点を設立し、業務を開始すると発表した。これにより、ニアショア開発を担う ...